اسم تو نور اميد است و صفاي سينه هاست
دين تو اسلام عشق است و به دور از كينه هاست
روز ميلادت شدم مست مي عرفان تو
آيه شرع است و حق است ، خط به خط قرآن تو …